کاوشگران اوج دانش

مدارک مورد نیاز تحصیل در اسپانیا

مدارک موردنیاز و شرایطی که برای تحصیل در اسپانیا باید فراهم کنید، بسته به دانشگاه شما، رشته و مقطع تحصیلی متفاوت است. از این رو مدارک عمومی موردنیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه‌های اسپانیا را ارائه می‌دهیم:

  • مدارک تحصیلی قبلی (ترجمه شده)
  • ریز نمرات
  • مدارک شناسایی مانند پاسپورت
  • دو قطعه عکس
  • رزومه‌ای که نشان‌دهنده هر گونه تجربه کاری حرفه‌ای و یا تحقیقاتی مرتبط با رشته تحصیلی شما باشد.
  • انگیزه‌نامه
  • توصیه‌نامه( در صورت لزوم)
  • مدرک زبان اسپانیایی یا انگلیسی با توجه به دانشگاه و برنامه موردنظر
  • مصاحبه (درصورت نیاز)