کاوشگران اوج دانش

مدارک مورد نیاز تحصیل در ایتالیا

مقطع کارشناسی

 1. اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و ریز نمرات: این مدارک حتما باید مهر تاییداداره کل آموزش و پرورش استان را داشته باشد و ترجمه رسمی شده با مهرهای قوه قضاییه و وزارت امورخارجه توسط یکی از مترجمین رسمی مورد تایید سفارت ایتالیانامه تاییدیه تحصیلی درخواست شده ازسایت آموزش و پرورش
 2. زومهکامل تحصیلی و کاری (CV) 
 3. انگیزه نامه (Letter of Motivation): در حداکثر دو صفحه به زبان انگلیسی که بیانگر تمایل دانشجو به تحصیل در رشته مورد نظر باشد.
 4. دارا بودن مدرک زبان انگلیسیبا سطح حداقل متوسط با بالای (Intermediate) ، معادل IELTS 6 آکادمیک یا Toefl iBT بانمره 78
 5. گذرنامه(در خصوص دانش آموزان پسر که خدمت نظام وظیفه شان را طی نکرده اند، اخذ گذرنامه پس از دریافت پذیرش از دانشگاه مورد تایید وزارت علوم انجام می شود

عکس پرسنلی جدید تمام رخ با زمینه سفید ابعاد ۳.۵ * ۴.۵ (مطابق با چارچوب ویزای شنگن)

مقطع کارشناسی ارشد

 1. اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و ریز نمرات:   این مدارک حتما باید مهر تاییداداره کل آموزش و پرورش استان را داشته باشد و ترجمه رسمی شده با مهرهای قوه قضاییه و وزارت امورخارجه توسط یکی از مترجمین رسمی مورد تایید سفارت ایتالیا + نامه تاییدیه تحصیلی درخواست شده ازسایت آموزش و پرورش
 2. اصل دانشنامه کارشناسی و ریزنمرات: باید قبل از ترجمه تاییددات لازم از سامانه سجاد وزارت علوم گرفته شده سپس ترجمه شوند 
 3. زومه کامل تحصیلی و کاری (CV)
 4. توصیه نامه : حد اقل از دو تن از اساتید دوره کارشناسی باید گرفته شود
 5. دارا بودن مدرک زبان انگلیسی با سطح حداقل متوسط با بالای (Intermediate) ، معادل IELTS 6 آکادمیک یا Toefl iBT بانمره 78
 6. گذرنامه (در خصوص دانش آموزان پسر که خدمت نظام وظیفه شان را طی نکرده اند، اخذ گذرنامه پس از دریافت پذیرش از دانشگاه مورد تایید وزارت علوم انجام می شود
 7. عکس پرسنلی جدید تمام رخ با زمینه سفید ابعاد ۳.۵ * ۴.۵ (مطابق با چارچوب ویزای شنگن)
 

مقطع دکتری

 1. اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی و ریز نمرات: این مدارک حتما باید مهر تاییداداره کل آموزش و پرورش استان را داشته باشد و ترجمه رسمی شده با مهرهای قوه قضاییه و وزارت امورخارجه توسط یکی از مترجمین رسمی مورد تایید سفارت ایتالیا + نامه تاییدیه تحصیلی درخواست شده ازسایت آموزش و پرورش
 2. اصل دانشنامه کارشناسی و ریزنمرات: باید قبل از ترجمه تاییددات لازم از سامانه سجاد وزارت     علوم گرفته شده سپس ترجمه شوند
 3. زومه کامل تحصیلی و کاری (CV)
 4. انگیزه نامه (Letter of Motivation): در حداکثر دو صفحه به زبان انگلیسی که بیانگر تمایل دانشجو به تحصیل در رشته مورد نظر باشد.
 5. اصل مدرک کارشناسی ارشد و ریزنمرات: باید از طریق وزارت علوم تایید شده باشند سپس ترجمه شوند
 6. پروپزال تحقیقاتی: حد اقل در 3 الی 4 صفحه با انگلیسی صحیح نوشته شود
 7. خلاصه پایان نامه دوره ارشد: ترجمه چکیده پایان نامه ارشد لازم است
 8. مقالات و انتشارات متقاضی وگواهی کار های تحقیقاتی
 9. توصیه نامه : حد اقل از دو تن از اساتید دوره کارشناسی باید گرفته شود
 10. دارا بودن مدرک زبان انگلیسی با سطح حداقل متوسط با بالای (Intermediate) ، معادل IELTS 6 آکادمیک یا Toefl iBT بانمره 78
 11. گذرنامه (در خصوص دانش آموزان پسر که خدمت نظام وظیفه شان را طی نکرده اند، اخذ گذرنامه پس از دریافت پذیرش از دانشگاه مورد تایید وزارت علوم انجام می شود
 12. عکس پرسنلی جدید تمام رخ با زمینه سفید ابعاد ۳.۵ * ۴.۵ (مطابق با چارچوب ویزای شنگن)